همکاری با ما
نام:  
نام خانوادگی:  
جنسیت:
سن:
مدرک:
دوره های آموزشی:
پروژه های انجام شده:
زبان های برنامه نویسی:
آشنایی با database ها
آدرس ایمیل:
آدرس پستی:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:  
نحوه همکاری:
فارغ التحصیل کدام دانشگاه یا موسسه هستید؟
وضعیت تاًهل:
وضعیت خدمت سربازی:
میزان حقوق درخواستی(ریال):
توضیحات تکمیلی:
متن تصویر را وارد کنید:

ارسال فایل رزومه:
ارسال

© Copyright 2011. All Rights Reserved.

Designed by andc group